Selkeä kuukausihinnoittelu

Visma Navitan hinnoittelu perustuu yrityksen liikevaihtoon ja käyttäjämääriin.

Esimerkkejä hinnoittelusta

Esimerkki 1
Yhtiö, jonka liikevaihto on 2 Meur

 • Muutama kustannuspaikka
 • Kuukausiraportointi
 • Tulosbudjetointi
 • Kaksi käyttäjää

Hinta-arvio 150€ / kuukausi

Esimerkki 2
Yhtiö, jonka liikevaihto on 5 Meur

 • Kaksi liiketoiminta-aluetta ja useita kustannuspaikkoja
 • Kuukausiraportointi
 • Tulos-, investointi- ja käyttöpääomabudjetointi
 • Viisi käyttäjää

Hinta-arvio 300€ / kuukausi

Esimerkki 3
Konserni, jonka liikevaihto on 15 Meur

 • Emoyhtiö, kolme liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä, joissa kussakin lukuisia kustannuspaikkoja
 • Konsernin kuukausiraportointi
 • Tulos- ja tasebudjetointi
 • Tuloksen ennustaminen kvartaaleittain
 • Kymmenen käyttäjää

Hinta-arvio 900€ / kuukausi

Visma Navita muokkautuu niin suuryritysten
kuin julkisen sektorin tarpeisiin

Hinta sisältää

Kiinteä kuukausihinta sisältää budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin työkalut, käyttöoikeudet, käyttäjätilit, palvelinylläpidon, päivitykset, varmuuskopioinnin ja salatut yhteydet. Käyttöönoton asiantuntijapalvelut ja yrityskohtaiset muokkaukset sovitaan asiakaskohtaisesti.

Integraatiot

Visma Navitasta on valmiit integraatiot Visma Netvisoriin ja Visma Businekseen. Integraation avulla tapahtumatason tietoja voidaan siirtää automaattisesti järjestelmien tietokantojen välillä. Lisäksi Navitaan voidaan tehdä erillisen tiedonsiirron avulla liittymiä mistä tahansa asiakkaan taloushallinnon ja toiminnanohjauksen järjestelmistä.

navita-integraatiot

kayttoonoton-asiantuntijapalvelut

Käyttöönoton asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita Navitan käyttöönottoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat mm. asiakastietokannan parametrointi, raporttien personointi, asiakaskohtaisten budjetointi- ja ennustepohjien laatiminen, tietojärjestelmien väliset integraatiot sekä käyttäjäkoulutus. Asiakkaan liiketoiminnan kehittyessä teemme myös organisaatiomuutosten vaatimat muutostyöt Navitaan.