Budjetointi, ennustaminen ja raportointi pilvipalveluna

Selainpohjainen Visma Navita on joustava ja monipuolinen ohjelmisto budjetointiin, ennusteiden laatimiseen sekä liiketoiminnan seurantaan ja raportointiin. Saatavat tiedot pohjautuvat aina yrityksen reaaliaikaiseen taloustietoon, joka päivittyy suoraan kirjanpidosta ja muista järjestelmistä.

Budjetointi | EnnustaminenRaportointi

navita-esittely

Navita nopeuttaa liiketoiminnan analysointia ja auttaa tekemään parempia päätöksiä:

• Reaaliaikainen johdon raportointi aina saatavilla
• Monipuolinen ja havainnollistava grafiikka tietojen tulkintaan ja raportointiin
• Vertailut toteumien, budjettien ja ennusteiden välillä nopeuttaa eroanalyysejä
• Budjettikierroksen läpimenoaika lyhenee automatiikan myötä
• Rullaavat ennusteet jatkuvasti päivitettävissä
• Analysoi luotettavasti toimintaympäristön muutosten ja liiketoiminnan päätösten vaikutuksia
• Vaivaton käyttöönotto kokeneiden asiantuntijoiden vetämänä
• Ratkaisu muovautuu yrityksen tarpeiden ja kehityksen mukaan
navita-esittely2

Budjetointi

Oletko asettanut liiketoiminnallesi tavoitteet? Navitalla laadit budjetin ja määrittelet taloudelliset tavoitteet. Helpon työkalun ja valmiiden pohjien ansiosta budjetin teko ei vie turhaan työaikaa. Budjetoinnin aikajänne on vapaasti määritettävissä yrityksen tarpeen ja tilanteen mukaan. Navitalla voit korvata vuosittaisen budjetoinnin rullaavalla budjetoinnilla ja vastata näin paremmin muuttuviin tilanteisiin.

• Myyntibudjetit asiakas- ja tuoteryhmittäin
• Vaihtoehtoiset budjettikierrokset
• Rullaava budjetointi jatkuvasti päivitettävissä
• Henkilöstöbudjetti
• Monitasoiset organisaatiorakenteet
• Investointien ja käyttöpääoman budjetointi

navita-budjetointi2

Ennustaminen

Haluatko nähdä, miten liiketoimintasi laajentuminen vaikuttaa yrityksesi kassavirtaan? Navitan vaihtoehtolaskelmat ja työkalut auttavat suunnittelussa. Rullaava ennustaminen vastaa toimintaympäristön muutosten ja niiden vaikutusten ennakointiin. Jatkuvat ennusteet myös motivoivat aktiiviseen toimintaympäristön tarkkailuun ja reagointiin. Navitalla katsot eteenpäin.

• Ennusteet, vaihtoehtoislaskelmat ja simuloinnit
• Ennusteiden vertailu budjettiin ja toteumaan
• Toteuman mukaan tarkentuva ennuste
• Viimeisin arvio liiketoiminnan tulevaisuudesta jatkuvasti päätöksenteon tukena
• Ennusteiden luominen ja päivittäminen yrityksen eri tasoilla

Raportointi


Kaipaatko luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi? Visma Navitan raportit antavat luotettavan kuvan yrityksen tilanteesta. Voit jatkojalostaa kuukausittaisia vakioraportteja tai laatia täysin vapaamuotoisia raportteja ja graafisia tulosteita liiketoimintasi tarpeisiin. Saat haluamasi raportit taulukkoina, graafisina esityksinä ja teksteinä. Porautumalla pääset lukujen taakse. Porautuminen onnistuu rakenteen ja tilikartan mukaisesti tapahtumiin ja aina yksittäisen laskun tietoihin saakka.

• Asiakaskohtainen raportointi
• Vakioraportteina tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, käyttöpääomalaskelma ja tunnusluvut
• Kassavirtaraportointi ja kassavirtaennuste
• Valmiit raporttipaketit hallitustyöskentelyn tueksi
• Konserni-, yritys- ja yksikkökohtaiset tarkastelut
• Kilpailija-analyysit ja toimialavertailut
• Tietojen vienti excel- ja pdf-muodossa
kokeile maksutta